Puurimistöö hind €/cm

Läbimõõt (mm) Põrandasse Seina
12-22 0,30 0,30
23-42 0,35 0,40
43-62 0,40 0,45
63-82 0,45 0,50
83-112 0,50 0,60
113-132 0,65 0,75
133-162 0,75 0,85
163-182 0,85 0,90
183-202 0,90 1,00
203-225 1,00 1,10
226-252 1,15 1,25
252-275 1,40 1,60
276-325 1,90 2,10
425 3,25 3,75
525 3,75 4,80
650 5,40 6,40

Saagimistöö hind €/jooksevmeeter

Lõike sügavus (cm) Betoonväljakusse Seina
1 — 5 4,50 7,00
6 — 10 7,50 10,50
11 — 15 11,50 14,50
16 — 20 15,00 20,00
21 — 25 25,00 33,00
26 — 30 30,00 40,00
31 — 35 40,00 50,00
36 — 40 45,00 55,00
41 — 45 55,00 65,00

Teemantpuurimis (saagimis) tingimused:

Tellija tagab avadele ligipääsu, survevee ning elektri (MIN 16A)

Tellija peab tagama, et puuritavad ja lõigatavad avad ei kahjusta
puuritavas pinnas olevaid kommunikatsioone (elektrikaablid, torustikud jne)
Puuritavad ja lõigatavad avad peavad olema ette märgitud, kui ei ole kokku
lepitud teisiti.

Töötamiseks kõrgemal kui 2,5m tagab klient tellingu või tõstuki.
Kuidas takistada, tööohutust silmaspidades, kõrvaliste isikute ligipääsu
töömaale.

Kas teemantöödest tulenev müra, uhumisvesi ning tolm, ei kahjusta töömaad
või selle lähiümbrust.

Konstruktsioonidel, mis sisaldavad armatuuri läbimõõduga üle 12mm või
sammuga alla 150 mm, tõuseb hind 20-100%

Kuivalt või nurga all puurimine/saagimine +30%

Maakivi puurimisel/saagimisel + 20-100%

Veeimur objektil 12 €/päev

Transport väljaspool tallinna 0,30 eur km

Tunnitöö (Piikamine,kiletamine,koristus) 20 €/h

Meist mitte sõltuv ootetund mehe kohta 16 eur/h

Miinimumtasu: Puurimisel ja saagimisel 50 €

NB! Suurematel töödel korral küsi hinnapakkumist.

Lammutustöö hind

HIND KOKKULEPPEL !!!

Lammutustööd:

Lammutustöö soovi korral leiame parima lahenduse vastavalt kliendi
vajadusel.

Teostame erinevate konstruktsioonide ning rajatiste temonteerimist.